Ingatlanértékesítés személyi jövedelemadója

Dátum: 2014. 12. 16.

Ez a tartalom már több mint egy éves. A benne közölt információk nem feltétlenül felelnek meg az éppen aktuális szabályozásnak.

Különleges szabályozás alá tartozik annak az ingatlannak az eladása, melyet az eladó még telek formájában vásárolt meg, majd később építkezett rá. Az szja-bevallások közeledtével megnézzük, mire kell itt figyelni.

Röviden az ingatlanértékesítésből származó jövedelemről


Ha az eladónak jövedelme keletkezik az értékesítésből, akkor a megszerzés időpontjától eltelt idő függvényében kell leadóznia a keletkezett jövedelmet.

Először tehát a jövedelmet kell meghatározni. Bevételnek kell tekinteni mindazt az ellenértéket, melyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. Amennyiben a vevő a vételárat részletekben fizeti meg, akkor is a teljes vételárat kell az értékesítés évében bevételnek tekinteni, mivel a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében a jövedelemszerzés napja az értékesítésről szóló szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának a napja.
4-5.jpg
Az eladási árból mint bevételből levonhatók:
  • a megszerzésre fordított összeg és az ezzel összefüggő más kiadások;
  • az értéknövelő beruházások;
  • a szerzési időponthoz tartozó bevételrész arányában az átruházással kapcsolatos kiadások, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is.


Lakóingatlanok esetében az 5 évnél régebben beszerzett ingatlanok eladása már adómentes, de az 5 éven belül is sávosan kell meghatározni a jövedelemből az adóalapot.

  • Az értékesítésből származó jövedelem 100%-ban adóköteles a megszerzés évében és az azt követő naptári évben történő értékesítés esetén.
  • A szerzést követő második naptári évben történő értékesítés esetén a jövedelem 90%-a adóköteles.
  • A szerzést követő harmadik naptári évben történő értékesítés esetén a jövedelem 60%-a adóköteles.
  • A szerzést követő negyedik naptári évben történő értékesítés esetén a jövedelem 30%-a adóköteles.
  • A szerzést követő ötödik naptári évben történő értékesítés esetén nem kell jövedelemadót fizetni.

A nem lakóingatlanok esetében 10 év kell az adómentességhez.

Az adómegállapítás menete


2008. év óta a szabályozás a következő lépéseken keresztül állapítja meg az adókötelezettséget.
1. Nézzük meg, mennyibe került külön-külön a telek és a felépítmény. A felépítmény esetén a számlák alapján kellene ezt meghatározni, de ha ez bármely okból nem működik, akkor a felépítménybe rakott anyagok beépítéskori értékét kell figyelembe venni. Ez utóbbit számlák nélkül is meg kell állapítani, akár becsüssel, akár anélkül, nem lehet nulla forint.
2. A telek szerzési értékét elosztom az összes szerzési értékkel, és ezt az arányszámot szorzom meg az eladási árral. Az eladási ár telek megszerzésére jutó összegéből levonom a telek szerzési értékét, figyelembe veszem az inflációs tényezőt (lakás, családi ház esetén 5 év, egyébként 15 év), és ha marad jövedelem, akkor utána 16% az adó. Mivel a telek szinte mindig jóval korábbi szerzésű, ezért gyakran az infláció tényező elviszi a jövedelmet.
3. A felépítményre eső bevételi számból kivonom a felépítményre eső szerzési értéket, és itt is számolok külön az inflációs tényezővel. Ha marad jövedelem (és általában szokott maradni), akkor utána 16% az adó.
A számítás matematikájából következik, hogy ha a telekre jutó bevételi rész már adómentes, akkor minél kisebb számot érdemes a felépítményre saccolni (számlák helyett az anyagár), mert a bevétel nagyobb hányada megy a telek adómentességébe.

Menekülőút a 75%-os szabály?


Sokan csak azt jegyezték meg az szja-törvényből, hogy ha nem tudom az értékesítéskor, hogy mennyibe került az a konkrét értékesített termék, akkor a 75%-át elismeri a törvény beszerzési árnak. Azaz, ha nem tudjuk meghatározni az adott tárggyal kapcsolatban felmerült költségeinket, vagyis nem tudjuk bizonyítani, hogy mennyiért vásároltuk, akkor a törvény értelmében ilyen esetben a bevételek 75 százaléka számolható el költségként.

Valóban van egy ilyen mondat a törvényben, de ezt jellemzően csak az ingóságoknál tudjuk alkalmazni, és ott is csak korlátozottan. Egy ajándékba kapott tárgy esetében egyértelmű, hogy nulla forint a beszerzési ár, nem képzelhetjük bele a 75%-ot a kevesebb adó érdekében.

Az építkezéssel érintett ingatlaneladások esetén pedig akkor sem lehet a 75%-os kényelmes megoldást alkalmazni, ha az építkezésekről semmilyen számla nincs már meg.

Példa


Nézzük ezek után a konkrét kérdést. A történetben már rögtön van egy csavar: kétszer is van benne építkezés.
Ha a hozzáépítésről számla nincs vagy nagyon kevés van, akkor anyagárban kell gondolkodni. Hasraütés-jelleggel azt mondom, hogy a pluszszoba anyagköltsége 2,5 millió forint volt. Értékbecslőt ennek az összegnek a meghatározásához nem kötelező megbízni.
A 2004. évi építkezés elszámolása 2008. előtt az értéknövelő beruházásokra vonatkozó szabályok szerint számolható el, tehát számlák alapján vagy annak hiányában értékbecslő kellene. Itt már ajánlott a szakértő véleménye. A szakértő azt mondja, hogy a 2004. évben 8 millió forintból lett a ház megépítve (itt ugye nem csak anyagárral számolunk).
A telek szerzési ára 600 ezer forint volt.
Az összes beszerzési ár tehát:
2500 + 8000 + 600 = 11 100 E Ft

Az eladási ár 12 200 ezer forint.

Szedjük szét a bevételt az egyes szerzési értékek arányában, majd vezessük le a jövedelmet (egyszerűség kedvéért ezer forintban):

  Telek 2004. évi építkezés 2011. évi építkezés
Eladásra jutó rész 600/11 100 × 12 200 = 659 8000/11 100 × 12 200 = 8793 2500/11 100 × 12 200 = 2748
Szerzési összeg 600 8000
2500
Számított jövedelem 659–600 = 59 8793–8000 = 793 2652–2500 = 248
Inflációs tényező 100% (5 éven túl) 100% (5 éven túl) 40%
Tényleges jövedelem 0 0 248x0,6 = 150
Fizetendő adó 0 0 24

Az inflációs tényező megállapításakor feltételeztük, hogy lakásról van szó, és az ingatlant 2014. évben adják el.

Ha 2015. évre változtatom az eladás időpontját, akkor a 70%-os inflációs tényezőből adódóan 74 ezer forint lesz a jövedelem, és 12 ezer forint lesz az adó.
Az adó ebben az esetben nem lenne komoly tétel, de vegyük figyelembe, hogy az építkezés és a hozzáépítés költségei abszolút becsült adatok, illetve a szakértő sem dolgozik ingyen.


Töltsd le

Ingyenes bemutató számunkat

Lapozz bele az eddig megjelent írásokba!

Korábban megjelent cikkekből most egy ízelítő pdf-et állítottunk össze, és elneveztük Irányadó próbaszámnak. A kiadványt akkor is érdemes letöltened, ha már Irányadó előfizető vagy, hiszen a lap ebben a formában ezidáig még nem jelent meg.

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!