Könyvelői feladatok törölt adószám esetén

Dátum: 2013. 08. 27.

Ez a tartalom már több mint egy éves. A benne közölt információk nem feltétlenül felelnek meg az éppen aktuális szabályozásnak.

Az adóregisztrációs eljárással egyidejűleg az adószám törlésének a fenyegető intézményét is bevezették 2012. január 1-jétől. És mint szinte minden, az adózás rendjéből eredő szabályozást, számos jogértelmezési probléma vesz körül.

Első és legfontosabb kijelentés, hogy az adószám törlése nem feltétlenül egyenlő az adószám mögött meghúzódó gazdasági szervezet törlésével. Gazdasági társaság esetén maga a cég nem törlődik az adószámmal együtt, ez okozza sokszor a fejtörést a teendőket illetően.

Az adószám törlésének oka


4-5.jpgAz első, szinte kötelező válaszlépés annak felkutatása, hogy jogszerű volt-e a törlés. Ha nem, akkor azt is meg kell nézni, hogy van-e esély az adószám visszaszerzésére. Például, ha új ügyvezető problémás múltja miatt törlik az adószámot, akkor a jogszabály adta határidőn belül az új ügyvezető kiiktatásával az adószám visszakérésére lehetőség van. Bár nem visszamenőleges hatállyal kapjuk vissza az adószámot, de mégsem kell a cég végleges megszűnésének irányába mennünk. Ha ez nem lehetséges vagy nem áll érdekében a cégnek az adószám visszaszerzése, akkor a megszűnés szabályai szerint kell a záró bevallásokat elkészíteni.

Az adószám törlésének további oka lehet:


– A számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása esetén, de csak két eredménytelen felszólítás után.
– A cég bejelentett székhelye nem valós cím.
– A szervezeti képviselő az állami adóhatósághoz nem lett bejelentve vagy nem valós személy.
– Fokozott adóhatósági felügyelettel kapcsolatos mulasztások.


Záró bevallások


Általában az adószám törlése nem végelszámolás vagy felszámolás alatt szokott bekövetkezni, így az egyéb megszűnés kategóriája szerint kell a záró bevallásokat beadni. A bevallási időszak tekintetében csak olyan dátum szerepelhet, amikor még volt – akár felfüggesztett állapotú – adószáma a vállalkozásnak. Itt kell még arról beszélni, hogy a kényszertörlési eljárás nem egyenlő az adószám törlésével. Az előbbit a cégbíróság intézi (gyakorlatilag a felszámolás, végelszámolás mellé jön harmadik megszüntető eljárásként), az utóbbit az adóhatóság.

Gyakorlati problémák


A leírt általánosságok a gyakorlatban persze drótakadályokba ütköznek, az egyes bevallásokkal külön-külön kell megküzdeni.
Kezdjük a társasági adóval: a társasági adó alanya a cég, amit nem töröltek, de adószáma még van. Csak azt tudjuk tenni, hogy egyéb megszűnés ’M’ jogcímen beadjuk a 71-es bevallást, záró dátumként megjelölve azt az utolsó napot, amikor még volt adószám. Az adószám annak törlését követően néhány hétig még annyiban aktív státusban van tartva, hogy bevallásokat lehessen rá küldeni.

Folytatva a sort az általános forgalmi adóval szintén záró bevallással célszerű túlesni az adószámmal még érintett, bevallással le nem fedett időszakról, szintén ’M’ jogcímmel beadva. Ha van következő időszakra átvihető, de vissza nem kérhető áfa, és a törlést megelőzően felfüggesztett volt az adószám (általában így van), akkor nem szabad a jogutód nélküli megszűnés jogcímen áfakiutalást kérni.

A havi adatszolgáltatásokat szintén érinti a kérdés. Itt is törtidőszaki bevallást lehet egyedül beadni, szintén ’M’ kóddal. A dolgozók bérének elszámolása mindig probléma egy ilyen esetben. Kapaszkodjunk abba a technikai lehetőségbe, hogy a bevallás előlapján szereplő bevallási időszaktól eltérhet az egyes dolgozók biztosítási időszaka az M-es lapon belül. Korábban írtam, hogy egy pár hétig az adószám annyiban még aktív, hogy fogadni tud a rendszer bevallásokat. Ha még ezután is történne bér kifizetése, akkor annak a bevallása már valóban lehetetlen lesz. Ilyen szituációban csak azt tudja a cég tenni, hogy félreteszi az adóra és járulékokra valót, esetleges ellenőrzés alkalmával meg hivatkozik ellehetetlenült állapotára.

Adja magát a kérdés: le kell-e kötelezően zárni a munkaviszonyt? Nincs ilyen jogi kötelezettség, ugyanakkor ha nem célom a cég adószámának visszaállítása, akkor meg kell lépni, mert nem tudom a bérek után az adót, járulékot bevallani adószám hiányában.

Végül az 1301-es bevallásról se feledkezzünk meg, itt is az ’M’ kód az egyetlen, amivel be lehet adni a nem teljes adóévről szóló bevallást.

Számviteli teendők


Mi a helyzet számviteli téren? A számvitelitörvény-alanyiság nem adószámfüggő, tehát elvileg adószám nélkül is van könyvelés.
Az adószám törlése után kényszertörlési eljárásra kerül sor, illetve a kényszertörlési eljárás felszámolási eljárásba fordulhat át.
Az ezzel kapcsolatos feladatokat a számviteli törvényben találjuk. Ennek értelmében a vállalkozó kényszertörlési eljárása esetén az üzleti év az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak.

A kényszertörlési eljárás időszaka egy üzleti évnek minősül, függetlenül annak időtartamától. Ha a kényszertörlési eljárás lefolytatása során felszámolási eljárás kerül elrendelésre, a felszámolás időszaka üzleti évének kezdő napja a felszámolás elrendelésének a napja.
Számviteli teendőnk tehát adószám nélkül is van bőven.

Töltsd le

Ingyenes bemutató számunkat

Lapozz bele az eddig megjelent írásokba!

Korábban megjelent cikkekből most egy ízelítő pdf-et állítottunk össze, és elneveztük Irányadó próbaszámnak. A kiadványt akkor is érdemes letöltened, ha már Irányadó előfizető vagy, hiszen a lap ebben a formában ezidáig még nem jelent meg.

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!