Pótbefizetés a számvitelben

Dátum: 2014. 07. 11.

Ez a tartalom már több mint egy éves. A benne közölt információk nem feltétlenül felelnek meg az éppen aktuális szabályozásnak.

Egy másik cikkben olvashatunk a pótbefizetés szabályairól az új Ptk. előírásai alapján. Tudjuk tehát, hogy ez a jogintézmény a jövőben is lehetőséget ad egyes cégeknek, nézzük meg tehát, hogyan kell könyvelni.

Befizetés a lekötött tartalékba

Egyértelmű előnye, hogy ezzel a pénzeszköz nő és a saját tőke is pótolható. Egészen addig nem vehető vissza, amíg a vállalkozás eredmény ágon vissza nem pótolta a saját tőkét.
A befizetés ideiglenes, mert a jövőben vissza is lehet. Miután a Gt. hatálya alatt a pótbefizetést kizárólag veszteség fedezetére lehetett elrendelni, az azonnal visszafizetendővé vált, amint a társaság nyereséget termelt. Az új Ptk. megengedő jellege miatt a jövőben pótbefizetés finanszírozási vagy likviditási problémák áthidalására is felhasználható, így a visszafizetése a nyereség keletkezésekor nem automatikus.

Érdemes különös gondot fordítani a tőkeemelésről szóló határozat megfogalmazására, mivel egy nem megfelelő szófordulat használata végső soron azt eredményezheti, hogy a hatóság véglegesen átadott pénzeszköznek minősítheti a tőkejuttatásnak szánt próbálkozásunkat. Gyakran javasoltam már előadásokon is, hogy ilyen esetekben kövessük a számviteli törvényben használt kifejezéseket, mert azzal egyértelművé válik a tagság szándéka.

Pótbefizetés, mint pénzbeli hozzájárulás

A pótbefizetés, ahogy a neve is mutatja, további pénzeszköz rendelkezésre bocsátását jelenti, amit – a számviteli törvény szigorú értelmezésében – kizárólag a pénzmozgással egyidejűleg lehet a számviteli nyilvántartásokban elszámolni. Az új Ptk. foglalkozik azzal az esettel, hogy miként kell eljárni a nem pénzbeli hozzájárulásként adott pótbefizetéssel, de a számviteli törvény egyelőre nem változott, és az egyértelműen pénzmozgással egyidejű könyvelésről beszél. A két törvény ellentmondása miatt én még nem tudom a nem pénzbeli pótbefizetést értelmezni, remélhetőleg a jogalkotó hamarosan feloldja az ellentmondást.


Könyvelése

A számviteli törvény szerint lekötött tartalékként kell elszámolni a gazdasági társaságnál a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összegét a pótbefizetés visszafizetéséig.

A kapott pótbefizetés elszámolása a banki jóváírási értesítés alapján:
T 384. Elszámolási betétszámla
K 4143. Lekötött tartalék pótbefizetésekből
A kapott pótbefizetés visszafizetésének elszámolása a banki terhelési értesítés alapján:
T 4143. Lekötött tartalék pótbefizetésekből
K 384. Elszámolási betétszámla

A befizetéseket és a visszafizetéseket természetesen pénztárban is kezelhetjük.

Töltsd le

Ingyenes bemutató számunkat

Lapozz bele az eddig megjelent írásokba!

Korábban megjelent cikkekből most egy ízelítő pdf-et állítottunk össze, és elneveztük Irányadó próbaszámnak. A kiadványt akkor is érdemes letöltened, ha már Irányadó előfizető vagy, hiszen a lap ebben a formában ezidáig még nem jelent meg.

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!