Behajtási költségátalány

Dátum: 2015. 10. 06.

Ez a tartalom már több mint egy éves. A benne közölt információk nem feltétlenül felelnek meg az éppen aktuális szabályozásnak.

Talán már senki nem emlékszik vissza szívesen arra a tavaszi időszakra, amikor a behajtási költségátalány miatti kérdések, feladatok miatt nem tudtunk kellő mértékben a zárás érdemi részére koncentrálni. Hihetetlen, de elképzelhető, hogy ebben a rémálomban újabb fejezet kezdődik? Remélem, nem.

Előzmény


14-15.jpgBár nem valószínű, hogy már elfelejtettük volna, de a cikk végkifejletéhez mindenképpen fel kell eleveníteni a könyvelt vagy nem könyvelt behajtási költségátalányok előzményét.

A behajtási költségátalány 2013. július 1-jén került a polgári törvénykönyv rendelkezései közé, és az ezzel kapcsolatos rendelkezés a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk.-ban is megtalálható.
Behajtási költségátalány követelése kizárólag a 2013. július 1. napján és az ezt követően megkötött, valamint ezen időpontot követően módosított szerződések esetében alkalmazható. Nincsen olyan kötelezettség, ami a korábban megkötött szerződések módosítását írná elő.

A kötelezett késedelme esetén a 40 euró behajtási költségátalány minden további feltétel nélkül jár. Ha a késedelembe eső fél önként teljesít, akkor ez a 40 euró is megilleti a hitelezőt. Ebből a szempontból nem befolyásolja a kötelezettséget az sem, hogy az adós kimentette-e a késedelmét, egy napot késett-e vagy egy hónapot, továbbá a hitelezőnek felmerült-e egyáltalán bármilyen költsége a behajtással vagy sem. A behajtási költségátalányt akkor lehet „elkerülni”, ha nincs késedelem, mert a partner az eredetileg megállapított vagy közös döntés alapján módosított határidőn belül fizet.

A behajtási költségátalány késedelmenként és nem számlánként követelhető a késedelmi kamat összegén felül. Ha a szerződésben részletfizetésben állapodtak meg a felek, akkor annyi részlet után érvényesíthető a költségátalány, ahány részlettel késedelembe estek.A feleknek nincsen lehetőségük arra, hogy szerződésükben érvényesen kizárják a behajtási költségátalány fizetését, illetve, hogy azt 40 eurónál alacsonyabb összegben határozzák meg. Arra vonatkozóan ugyanakkor nincsen semmilyen jogszabályi előírás, hogy az adós önkéntes teljesítésének a hiányában a hitelezőnek kötelező lenne annak érvényesítése érdekében lépéseket tennie.

Elszámolási sorrend


A Ptk. szerint, ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt elsősorban a költségekre, majd a kamatokra, és végül a főtartozásra kell elszámolni. Ettől akkor lehet eltérni, ha a jogosult eltérően rendelkezett vagy egyértelmű szándéka felismerhető.

Az elszámolási sorrend azonban attól önmagában nem függ, hogy a behajtási költségátalányt, illetve a kamatot a jogosult követelte-e a kötelezettől.


Könyvelési megoldások


A kötelezetti oldalon a behajtási költségátalányt nem csak akkor kell könyvelni, ha azt a jogosult követelte az adóstól. A kötelezettség a jogszabály alapján a késedelembe eséssel egy időben keletkezik. Ezért a könyvelésben rögzíteni kell a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetett és fizetendő üzleti évet terhelő behajtási költségátalány összegét. A lényeg tehát, hogy a fizetendő behajtási költségátalányt is könyvelni kell az egyéb ráfordítások és a rövid lejáratú kötelezettségek közé. És itt megjegyezném még, hogy ugyanígy kell eljárni a késedelmi kamat ügyében is.

A jogosultnál kicsit más a helyzet. Ha a vevő nekünk késve fizetett, és nekünk járna a behajtási költségátalány, akkor sem minden esetben könyvelünk, hanem csak a mérlegkészítés időpontjáig befolyt, pénzügyileg rendezett behajtási költségátalány összegét mutathatja ki az egyéb bevételek között. Ilyen irányú követeléseit kizárólag analitikusan – például a nullás számlaosztályban – tarthatja nyilván.

Kicsit fura, ráadásul azért, mert a kötelezett könyveiben elszámolt egyéb ráfordítás elismert költség a társasági adóban, azaz ő ezzel kevesebb társasági adót fizet. A jogosult pedig a megfizetett és elszámolt egyéb bevételek után fizeti meg a társasági adót. Azaz olyat számol el ráfordításként az egyik fél, amit a másik oldalon nem adóznak le.


Amire talán senki nem gondolt


Azzal még talán nem mondok újdonságot, hogy ha a jogosult a követelését nem érvényesíti, hanem arról – akár azonnal, akár később – lemond, azaz azt elengedi, annak nincs ajándékozási, illetve egyéb illetékvonzata.
De.

Az illetéktörvény 11. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ajándékozási illeték tárgyát képező vagyonszerzést néhány kivételtől eltekintve az állami adóhatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni. A rossz hír az, hogy ezen kivételek között nincs ott a követelés elengedése.

És miután az illetéktörvény 17. § (1) bekezdés n) pontját nem nevesíti a kivételek között, ezért a behajtási költségátalányról való lemondást bejelentési kötelezettség terheli.

A bejelentésre az Itv. 91. §-a az irányadó. Ennek a paragrafusnak a (2) bekezdése szerint a vagyonszerzési illeték tárgyát képező, de ingatlan-nyilvántartási eljárást nem igénylő jogügyletet a vagyonszerző közvetlenül az állami adóhatósághoz köteles bejelenteni az illetékkötelezettség keletkezésétől számított 30 napon belül.

A bejelentés megtehető formai kötöttségek nélkül, vagy lehetőség van az adóhatóság által rendszeresített AVBA elnevezésű adatlapon is.

No comment.

Töltsd le

Ingyenes bemutató számunkat

Lapozz bele az eddig megjelent írásokba!

Korábban megjelent cikkekből most egy ízelítő pdf-et állítottunk össze, és elneveztük Irányadó próbaszámnak. A kiadványt akkor is érdemes letöltened, ha már Irányadó előfizető vagy, hiszen a lap ebben a formában ezidáig még nem jelent meg.

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!